Konsultarvode för arkitekt i Uppsala

Priset för en arkitekt varierar beroende på vad det är man vill få hjälp med. Det blir genast mycket dyrare om man anlitar en välrenommerad arkitekt med lång erfarenhet inom branschen. Arkitekter som är nischade mot vissa områden och som har goda referenser är också i regel dyrare. Det kan man dock betrakta som något positivt då man kan vara säker på att arbetet blir korrekt utfört.

Genomsnittligt arvode för en arkitekt

När man bestämt sig för vad man behöver hjälp så kan man börja kolla på konsultarvode för arkitekt i Uppsala. Svenska arkitekters branschorganisation tog år 2016 fram ett genomsnittligt arvode för arkitekter i Sverige. I snitt får man betala 1 062,5 kronor per timme, och de som tog mest betalt debiterade 1 875 kronor per timme.

Hur man kan komma ner i pris

Det finns ett antal faktorer som kan påverka vilket konsultarvode för arkitekt i Uppsala man i slutändan får betala. Man kan exempelvis anlita en duktig praktikant som trots sina ringa erfarenhet har goda referenser. En praktikant debiterar i snitt mellan 565 och 825 kronor per timme. Ett annat tillvägagångssätt för att komma ner i pris är att använda de mallar som redan finns tillgängliga för liknande byggnader i området.

När man anlitar en arkitekt för att bygga ett hus så är det vanligt att man har två till tre möten innan man kommer överens om en detaljplan. Ifall man vill vara säker på att inte priset ska sticka iväg så kan man i förväg skicka en skiss till arkitekten. En erfaren arkitekt kan då erbjuda dig en offert som inkluderar hur många timmar denne behöver för att göra ett bra jobb. Avvikelser kan dock alltid förekomma, men med den här processen minskar risken för detta.

Viktigaste faktorerna för att betala rätt

Det finns som sagt en del saker att tänka på vad gäller konsultarvode för arkitekt i Uppsala. Arvodet per timme är högre för en arkitekt i jämförelse med många andra branscher. Man får dock tänka på att pengarna man lägger på detta gör att man kan sova lugnt på natten. Är det ett enklare arbetet som ska utföras så kan man kolla med en praktikant först. Man kan också förhandla med olika arkitekter samt komma överens om ett ungefärligt pris.

Konsultarvode för arkitekt i Uppsala - det du ska tänka på